Giriş Yap "Enter"a basıp içeriğe geçin

GESTALT ÖĞRENME KURAMI

Gestalt kuramı  davranışçı yaklaşımın yanlış olduğunu savunan Alman psikologlar  öncülüğünde  başlamıştır. Gestalt  öğrenme kuramının özü “Bütün ,tüm parçaların  toplamından büyüktür.” cümlesine dayanır. Yani bütünü anlamak için parçaları bilmemiz yeterli değildir. Gestalt  psikologları , olayların bütününe ve düzenli şekilde  birbirini takip etmesine dikkat çekerler. Bu kuram, bütünün parçaların toplamından farklı olduğunu söyler. Dünyada var olan canlı veya cansız varlıkların tümü başka nesneler ile birlikteyken anlam kazanır düşüncesi vardır.

ALGILAMA VE ALGI YASALARI

DUYUM: Uyarıcıların duyu organlarımız sayesinde alınması  ve beynin ilgili merkezlerine iletilmesi durumudur.

ALGI:  Duyum aracılığı ile beynimize iletilenleri beynimizin anlamlı hale getirmesi durumudur.

Fİ FENOMEN: Aslında  beynimizin bize oynadığı oyundur. Gördüğümüz şey yanılsamadır.(sıra sıra dizilmiş led ışıklarını düşünelim, ışığın sırayla yandıktan sonra yanındaki  led ışığının yanması durumu bize ışığın hareket ettiğini hissettirir. Fakat ışık hareket etmez. Bizde göz yanılsaması oluştuğu için öyle görürüz.)

GESTALT KURAMINDA ALGININ TEMEL ÖZELLİKLERİ

ALGISAL SET  OLUŞTURMA: Bireylerin herhangi bir kavram hakkında kendi  belirledikleri  noktaya göre algılama eğiliminde olması durumudur.

ALGIDA DEĞİŞMEZLİK: Daha önceden beynimizde yer etmiş bir kavram farklı ortam koşulları ve şartlar altında  değişmiş gibi görünse bile aynı şekilde algılanması durumudur.

ALGIDA SEÇİCİLİK VE DİKKAT: Organizmaya birden çok uyarıcı gelse bile, organizma bu uyarıcılar içerisinden kendi ihtiyacına veya ilgisine yönelik olana dikkatini verir.

ALGI YASALARI 

  1. ŞEKİL-ZAMAN İLİŞKİSİ

Bütün algılama biçimlerinde zemin şekil ilişkisi vardır. Şekil , zemin olmadıkça anlamını kazanamaz. Şekil ile zemin  değişmez kavramlar değildir. Bakan kişinin  dikkatini verdiği noktaya bağlı olarak değişkenlik gösterir.

  1. YAKINLIK YASASI

Birbirine yakın olan kavramlar zihnimizde otomatik olarak gruplanır. Kavramlar birbirine yakın ise bir kavram diğer kavramı bize hatırlatır. (  mesela lastik resmi görünce aklımıza arabanın gelmesi, koşu bandı görünce  sporun aklımıza gelmesi gib)

  1. TAMAMLAMA İLKESİ

Zihnimizin eksik girdi içeren uyarıcıları tammış gibi algılamasıdır.( nokta nokta  çizilen bir köpek resmini biz zihnimizde  tam çizilmiş  gibi görüp , noktaların köpek resmi oluşturduğunu algılarız)

  1. BENZERLİK İLKESİ

Bazı duyusal faktörler yönünden  birbirine benzeyen  nesneler  bir grup olarak algılanır.(bir sıra üçgen motifi, bir sıra daire motifi, bir sıra üçgenmotifi,bir sıra daire motifi alt alta çizildiğinde, üçgen motifleri bir grup ,daire motifleri bir grup olarak görürüz.)

  1. SÜREKLİLİK İLKESİ

Aynı yönde ilerleyen  öğeler birbirlerinin devamıymış gibi gözümüze görünür.  

  1. BASİTLİK İLKESİ

Zihnimiz kolay  ve sade şekilleri karmaşık ve zor şekillerden daha rahat algılar ve yorumlar.

Yazıyı okuyup zaman ayırdığınız için teşekkür eder sağlıklı günler dilerim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir